Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Transport
Skriv ut

Brandskydd transport

Brandskyddsarbetet är en viktig del av riskhanteringen inom transportbranschen, dessutom ett brett och omfattande område som är svårt att entydigt definiera.
Lastbil
Lastbil

För det första – vilket transportslag handlar det om? Riskscenarierna och förutsättningarna vid brandbekämpning skiljer sig till exempel kraftigt åt mellan vägtransporter, sjötrafik, rälsbundna transporter och flyg. En annan sak som påverkar bilden är huruvida det handlar om person- eller godstransporter, varav det senare dessutom kan omfatta brandfarliga ämnen. Beroende på transportörens geografiska verksamhetsfält kan det också vara aktuellt att beakta internationella lagar och föreskrifter.

Även om man strävar efter att varor under transport ska vara i rörelse har det av logistiska skäl blivit allt vanligare med mellanlager, som i så fall också ingår i transportkedjans brandskyddsproblematik.

De förlagsprodukter och utbildningar med anknytning till transport som du hittar här rör i första hand släckutrustning och hantering av brandfarliga ämnen. Det finns också information om intern brandskyddskontroll, som enligt Lagen om skydd mot olyckor omfattar flera funktioner och verksamheter i samhället, däribland transporter.