Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Tillverkningsindustri / För tillverkningsindustrin
Skriv ut

För tillverkningsindustrin

Brandskydd är kanske inte det första du tänker på. Det viktiga är att tillverkningen ständigt är igång så att ni kan leverera till era kunder. Men ägna brandskyddet en tanke. Så kan både du och dina kunder vara säkra på att de får det de har beställt.

Tre gånger om dagen rycker räddningstjänsten ut till ett industriföretag i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, gnistor eller värmeöverföring. Om fler arbetar aktivt med brandskyddsfrågorna kan antalet bränder bli färre och brandskadorna minska.

Vem gäller det?

Det övergripande ansvaret för brandskyddet ligger hos den som äger eller är vd för verksamheten. Men delar av det praktiska brandskyddsarbetet kan fördelas till andra personer i organisationen. Alla medarbetare ska ha kunskap om ert brandskydd. Då kan de både förhindra bränder och göra rätt om det börjar brinna.

Det är viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad. Det gäller både inom organisationen och i förhållande till fastighetsägaren.

Vad säger lagen?

Du har ansvaret. Det är utgångspunkten i all lagstiftning som har med brandskydd att göra. Det finns lagar och regler både för hur fastigheter ska utformas och hur verksamheten ska bedrivas för att klara kraven på brandsäkerhet. Grunden är lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler. Dessutom är Arbetsmiljölagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor viktiga för dig.

Att bygga upp ett bra brandskydd

Ett bra brandskydd består av både tekniska och organisatoriska lösningar. Med enkla åtgärder kan du bygga en bra grund. Sedan finns många möjligheter att utveckla och fördjupa dig.

Det är ganska lätt att ta ansvar när man vet vad man ska göra. För att komma igång kan du använda den här checklistan. Med den som utgångspunkt kan du steg för steg inventera era risker, göra en byggnads- och verksamhetsbeskrivning, skapa en brandskyddsorganisation, göra en utbildningsplan, beskriva brandskyddet, göra instruktioner för drift och únderhåll, skapa ett kontrollsystem och sköta dokumentationen och uppföljningen. Det kallas för att skapa ett systematiskt brandskyddsarbete.

Beredskapsplanering är extra viktigt för en industri. En brand kan ju innebära att tillverkningen stannar. Därför ska man ha tänkt till och planerat för att snabbt få igång produktionen igen.

Till höger hittar du förlagsprodukter och utbildningar som är relevanta för industrin. De kan dels hjälpa dig att bygga upp ett systematiskt brandskydd i företaget, dels fungera som verktyg i arbetet med att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet i din organisation.

FÖRLAGSPRODUKTER

Brandskyddsguiden

Ett uppslagsverk som täcker in hela brandområdet. Teckna ett abonnemang, så har du alltid ett dagsaktuellt stöd i ditt brandskyddsarbete.
Läs mer och beställ här

Handbok IBK

Hjälper dig steg för steg med ditt systematiska brandskyddsarbete.
Läs mer och beställ här

Utbildningsfilmer

Vi har ett stort antal filmer som riktar sig till dig som ska utbilda andra.
Läs mer och beställ här

UTBILDNINGAR

Systematiskt brandskyddarbete

Du lär dig att planera, dokumentera och följa upp ditt brandskyddsarbete. Handbok IBK ingår.
Läs mer och anmäl dig här

Intern brandskyddskontrollant

För dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker.
Läs mer och anmäl dig här

Brandskyddskoordinator

Du får känna på brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du.
Läs mer och anmäl dig här