Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Handel
Skriv ut

Brandskydd butik & handel

Årligen inträffar över 200 bränder i svenska butiker, varuhus och gallerior. Undersökningar visar att kvaliteten i brandskyddet varierar kraftigt mellan olika försäljningsställen.
Rulltrappa
Rulltrappa

Det finns en rad brandriskfaktorer som är mer eller mindre typiska för handeln. Hanteringen av lättantändligt emballage, förekomsten av aerosol i vissa produkter och det faktum att butiken är en offentlig lokal som kan vara svår att kontrollera mot anlagd brand är några av dessa. Samtidigt är spektrat av tänkbara skador i händelse av brand brett, dels finns risken för personskador på såväl kunder som medarbetare, dels det ekonomiska hotet i form av förstörda varulager och avbrott i affärsverksamheten. Sammantaget gör det brandskyddet till en viktig fråga i butikens totala säkerhetsarbete.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Ytterst ansvarig för brandskyddet är vd:n och/eller ägaren av butiksverksamheten. Vi har samlat förlagsprodukter och utbildningar som kan hjälpa dig att bygga upp ett starkt brandskydd, men också fungera som verktyg för att öka brandskyddskunskaperna hos dina medarbetare. Glöm inte att butikspersonalen är en viktig resurs i ditt säkerhetsarbete – utbilda dem!

 

Litteratur och film

Webbutik

Utbildning och seminarier
Utbildningar