Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Forskning
Skriv ut

Forskning inom brand

Bränderna i Sverige kostar samhället mellan 6 och 10 miljarder kronor per år. Eftersom samhället hela tiden utvecklas, förändras också beteenden, risker och möjligheter kopplade till brand, brandskydd och brandbekämpning.

Forskningen inom brandområdet har hittills varit starkt inriktad på byggnader, men vi behöver också lära oss mer om andra delar av brandproblematiken. Inte minst med koppling till de människor som drabbas, och om brandrisker i olika miljöer. Med andra ord – nya forskningsprojekt behövs hela tiden.

Brandskyddsföreningen har ett stort intresse av att öka kunskapen om bränder och är huvudman för Brandforsk, som är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika typer av brandforskningsprojekt. Vid sidan om den ordinarie forskningsverksamheten samordnar Brandforsk också större forskningsprogram inom brandskyddsområdet. Finansiering sker genom andelsteckning i Brandforsk och genom särskilda satsningar inom de större programområdena. Brandforsk-verksamheten har starkt bidragit till att Sverige idag har en framskjuten position inom området, där både vår forskning och vår brandingenjörsutbildning har blivit internationellt kända för sin höga nivå.
Läs mer på Brandforsks hemsida.