Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Byggsektorn
Skriv ut

Brandskydd för byggsektorn

Det brandskyddsarbete som berör byggsektorn handlar dels om att den färdiga byggnaden ska motsvara de krav och regler som gäller för den verksamhet som ska äga rum där. Men det omfattar också brandskyddet på byggarbetsplatsen under själva byggtiden.

De aktuella frågeställningarna kring brandskydd för byggsektorn gäller med andra ord byggprocessens samtliga skeden, från projektering via byggfasen fram till förvaltningsskedet. Det viktigaste regelverket som styr brandskyddet vid byggnation är Boverkets byggregler. Det yttersta ansvaret för brandskyddsfrågorna ligger hos byggherren – det vill säga beställaren. Men själva brandskyddsarbetet delegeras ofta till byggentreprenören. Det innebär att både byggherre och entreprenör bör ha grundläggande kunskaper om brandskydd.

Vi har samlat förlagsprodukter och utbildningar som är relevanta för byggsektorn. De hjälper dig till exempel att klargöra ansvarsfrågan och att hitta rätt i floran av brandskyddsregler.