Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Asylboenden
Skriv ut

Asylboenden

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning.

Många flyktingar söker sig just nu till Europa. Sveriges myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer hit. Detta har skapat ett akut behov av boenden för nyanlända asylsökande. Samtidigt har ett stort antal boenden utsatts för brandattentat och anlagda bränder. Det råder stor osäkerhet hos många berörda, inte minst vad gäller brandskyddet i boendena. Därför har Brandskyddsföreningen tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning.

Vägledning

Vägledningen riktar sig i första hand till dig som tänker öppna eller redan driver ett boende för asylsökande. Syftet med vägledningen är att på ett enkelt sätt beskriva hur lagstiftningen kring brandskyddet ser ut och hur man förhåller sig till den. Vägledningen visar hur handläggningsordningen för bygglov ser ut och vart man vänder sig för att säkerställa brandskyddet i boendet.
Till vägledningen

Utbildning

Utbildningen om grundläggande brandskydd riktar sig i första hand till dig som arbetar på boenden för asylsökande. Det är en cirka 20 minuter lång utbildning som riktar in sig på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap att förmedla vidare till de boende.
Till utbildningen

Webbutbildning Asylboende.jpg

Larmnumret 112

SOS Alarm har tagit fram en enkel 112-information som kan sättas upp på asylboenden där det står när man ska ringa 112 och hur man kan hjälpa operatören i ett 112-samtal. Skyltarna är på arabiska, dari, somaliska och engelska.
Ladda ner informationsskyltarna här

vagledning.jpg

utbildning.jpg

 

112.jpg

SOS Alarm har tagit fram informationsskyltar om 112 på arabiska, dari, somaliska och engelska. Ladda ner här