Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Om oss / Vad gör vi?
Skriv ut

Vad gör vi?

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är en opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd.

Vi kan ge dig kunskap

Hos oss kan du få råd och vägledning av våra brandingenjörer och andra specialister. Inom organisationen finns även Brandforsk, Elektriska Nämnden, Försäkringsbranschens restvärderäddning och Lantbrukets Brandskyddskommitté.

Våra utbildningar sträcker sig från allmän brandkunskap till specialområden. Vi skräddarsyr också utbildningar som ofta genomförs i företagets egna lokaler. Vi arrangerar även seminarier och branschvisa träffar.

På vårt förlag hittar du det mesta om brandskydd. Det är böcker, presentationer, faktablad, filmer med mera. Totalt erbjuder vi över 200 produkter. Vi ger också ut tidningen BrandSäkert.

Samverkan för effekt

Brandskyddsföreningen har stöd av försäkringsbolagen och samverkar med näringslivet och ett stort antal medlemsföretag. Våra 22 regionala föreningar är lokala mötesplatser för alla parter i brandskyddssamhället.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer på alla nivåer i samhället. Vi medverkar i standardisering, normarbete och är remissorgan inom brand och räddning. Internationellt samarbetar vi med våra systerorganisationer i andra länder. 

Stöd till den enskilde och samhället

Vi följer samhällets utveckling. Vi kan konstatera att dödsbränder i allt högre utsträckning drabbar de äldre. Orsakerna är flera. Andelen äldre ökar och vi bor i eget boende allt högre upp i åldrarna. Vi arbetar aktivt för att nå de äldre och hemtjänstpersonal med information om hur man förebygger brand.

Barn och ungdomar är en annan viktig målgrupp. Skolor är särskilt drabbade av anlagda bränder. Det brinner i en skola i Sverige varje dag. Många av dem är anlagda av ungdomar under 18 år. Vi har bildat ett nätverk med personer i varje kommun som jobbar aktivt med anlagd brand-problematiken. Vi vill få ansvariga på skolor och politiker att förstå vilket ansvar de har. Därför bjuder vi in till konferensen Skolan brinner där problemet diskuteras och förslag till åtgärder ges.

Vi arbetar också för att allt fler ska införa ett systematiskt brandskyddsarbete på sina arbetsplatser. Det är fortfarande okänt för många att det är den verksamhetsansvarige på företaget som har ansvaret för brandskyddet. Med hjälp av vår metod Intern Brandskyddskontroll kan man få kontroll över brandriskerna på företaget. Oavsett om det är på ett hotell, i en skola eller på ett industriföretag.