Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Om oss / Internationellt engagemang
Skriv ut

Internationellt engagemang

Samverkan i Europa – CFPA Europe

De europeiska brandskyddsföreningarna är sammanslutna i organisationen Confederation of Fire Protection Associations in Europe, CFPA E. 17 länder är representerade i organisationen. Inom CFPA E finns det fyra commissions. I Training Commission tas gemensamma utbildningskoncept fram. Guidelines Commission har till uppgift att ta fram gemensamma brandskyddsrekommendationer, så kallade European Guidelines.  Samtliga finns på CFPA E:s webbplats. Security Commission arbetar både med utbildningar och guidelines inom säkerhetsområdet, och slutligen finns en Research Commission.
Kontaktperson till CFPA Europe är Anders Bergqvist, till CFPA E:s Guideline Commission är Lars Brodin, till CFPA E:s Training Commission är Tobias Plantin och till Research Commission Per-Erik Johansson. Läs mer på www.cfpa-e.eu.

Samverkan i hela världen

I CFPA International (CFPA I) är de flesta europeiska brandskyddsföreningar samt några från övriga världen medlemmar, till exempel Australien, Egypten, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika och USA. Möten i CFPA I hålls vart tredje år. Kontaktperson är Anders Bergqvist. Läs mer på www.cfpa-i.org.

CTIF – en världsomspännande brandkårsorganisation

Den internationella brandförsvarsorganisationen CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) har drygt 40 medlemsländer. Sverige är medlem och det svenska engagemanget kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén. CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. Syftet är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete på främst operativ räddningstjänst,  samt etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete. I Sverige är CTIF främst känt genom ungdomsbrandkårstävlingar. Stort engagemang sker här genom Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer. Läs mer på www.ctif.org. Kontaktperson till den svenska CTIF-kommittén är Hans Andersson.