Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Om oss / Brandskyddsföreningens stipendiefond
Skriv ut

Brandskyddsföreningens stipendiefond

Stadgar för Brandskyddsföreningens stipendiefond

§ 1. Brandskyddsföreningens stipendiefond är en stiftelse, som bildats genom sammanläggning av Brandförsäkringsverkets Stipendiefond, Sven Lübecks Stipendiefond, Sven Lübecks Brandskyddsfond, samt Brandförsvarsföreningens Stipendiefond för Industribrandskydd (donator Kaare Brandsjö).
Fonden har till ändamål att främja kunskap om brandskydd i samhället samt om räddningstjänst inom kommun och industri, genom stipendium till stöd för enskilda personers studier och forskning. Fonden ska även kunna ge bidrag till publicering av rapporter och föredrag.
Stiftelsefondens medel ska redovisas i Brandskyddsföreningens årsredovisning som ändamålsbestämda medel.
§ 2. Fondens angelägenheter förvaltas av styrelsen för Brandskyddsföreningens Sverige, som jämväl är stiftelsen styrelse. Styrelsen beslutar om utbetalningar. Styrelsen och även den, som styrelsen utser, äger själv eller genom ombud i förhållande till tredje man handla å fondens vägnar, så även att företräda fonden inför domstolar eller andra myndigheter. Om styrelsen och dess uppgifter gäller i övrigt, utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar, i tillämpliga delar Brandskyddsföreningens stadgar.
§ 3. Ekonomiska medel som tillhör denna fond får inte sammanblandas med Brandskyddsföreningens eller annan tillhöriga medel. Eget bankkonto behövs inte men avkastningen ska motsvara normal snittränta.
§ 4. För främjande av fondens ändamål får i regel inte användas mer än den årliga avkastningen av fondens kapital, om inte styrelsen finner att särskilda skäl föreligger för en annan bedömning.
§ 5. Styrelsens förvaltning granskas av Brandskyddsföreningens revisorer. I övrigt gäller för granskning och årsberättelse Brandskyddsföreningens stadgar i tillämpliga delar. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen företas till avgörande vid ordinarie föreningsstämma.
§ 6. För ändring av dessa stadgar gäller vad som föreskrivits för ändring av Brandskyddsföreningen Sveriges stadgar.

/ Fastställda vid Brandskyddsföreningens ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2009.
/ Torsten Mohlins Stipendiefond överfördes 2010 till Brandskyddsföreningens Stipendiefond.

Ladda ner de fullständiga stadgarna för stipendiefonden