Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / Om oss / Aktuella remisser / SBF 1018:4 och SBF 1020:4
Skriv ut

Norm Behörig ingenjör vattensprinkler SBF 1018:4 och SBF 1020:4 Norm Anläggarfirma vattensprinkler

Här är förslag till reviderad utgåva av SBF 1018, Norm Behörig ingenjör vattensprinkler respektive SBF 1020 Norm Anläggarfirma vattensprinkler. Förslagen innehåller ett flertal typ av förändringar, av vilka några exempel lyfts fram nedan. Ändrade avsnitt är i respektive dokument markerade med röd text.

Norm Behörig ingenjör för vattensprinkler SBF 1018:4

 • Krav på grundläggande teknisk kunskap/utbildning är omformulerat.
 • Krav på kännedom om typlösning för skyddsrum, SBF 142, SBF 2016 samt VAV P76 har tillkommit.
 • Krav på hantering av klagomål har omformulerats.
   

Norm Anläggarfirma vattensprinkler SBF 1020:4

 • Krav på kännedom om tillämpliga delar i Säker Vatteninstallation har utgått.
 • Kompetenskrav för servicemontör har omformulerats och likställs med kraven för ansvarsmontör.
 • Krav på utfärdande av rapport över utfört underhålls- eller reparationsarbete har införts.
 • Krav på utfärdande av rapport över aktiverad sprinkleranläggning har införts.
 • Förtydligas att det är sakkunnig eller arbetsledare/projektledare som ska utföra färdigställandekontroll.
 • Förtydligas att rutiner ska vara skriftliga.
 • Omformulering av vilka dokument som ska kunna spåras och arkiveras.
 • Förtydligas att en av provanläggningarna kan vara bassäng med pump.
 • Krav på att halva arbetsstyrkan på plats ska vara tillsvidareanställda sprinklermontörer har utgått.


Vi ber dig att läsa igenom förslagen och lämna kommentarer senast 2016-09-09. Använd bifogade blanketter. Kommentarer ska utformas så att:

 • det framgår vilket eller vilka förslag kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
 • det för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
 • det framgår vem som lämnar kommentaren (person, företag, organisation etc)
   

Kommentarer som lämnas i form av frågor kommer normalt inte beaktas.

Frågor angående remissen kan ställas till Jens Hjort, Brandskyddsföreningen, 08-588 474 91, jens.hjort@brandskyddsforeningen.se.