Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Kampanjer / byggkampanj

Byggkampanj

 

Ny utgåva av BBR 23 – Brandskydd i Boverkets Byggregler

Vilka krav ställs på brandskyddet när en byggnad ändras? För att ge svar på det har Boverket ändrat i sina regler för att göra dem enklare, tydligare och mer rättssäkra. Några av de andra ändringar som är gjorda handlar om utformning av bostäder för mindre hushåll och om brandskydd för förskolor.

I den reviderade utgåvan av BBR 23 - Brandskydd i Boverkets byggregler presenteras Boverkets senaste ändringar tillsammans med förklarande texter och Brandskyddsföreningens rekommendationer.

Boken vänder sig till räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga och alla andra som arbetar med brandskyddsfrågor.

Beställ här

 

 

Utrymningsbelysning

Utrymning av människor vid en brand är grundläggande för brandskyddet i en byggnad. För att en utrymning ska kunna genomföras på ett bra sätt måste de tekniska systemen i byggnaden fungera tillsammans med organisationen. En avgörande del är hur människor uppfattar situationen och kan hitta den mest lämpliga vägen ut ur byggnaden. Då är utformningen av utrymningsbelysning väsentlig.

Boken riktar sig speciellt till fastighetsägare och nyttjanderättshavare, byggnadsnämnder, räddningstjänsten, brandkonsulter, elprojektörer samt entreprenörer som arbetar med brandskyddsfrågor.

Beställ här

 

 

 

Brandskydd – Hissar

I dag byggs det allt mer på höjden. Resliga byggnader kräver hissar för att tryggt och snabbt förflytta personer och material vertikalt. Men hissen påverkar byggnadens brandskydd. För att ge en bättre förståelse för hur hissars brandskydd fungerar har Brandskyddsföreningen tagit fram handboken Brandskydd – Hissar.

Brandskydd – Hissar vänder sig i första hand till fastighetsägare, brandskyddsansvariga, besiktningsmän och hissleverantörer; dessa behöver information om hur brand och hissar interagerar.

Beställ här

BBR23

Utrymningsbelysning

Brandskydd - Hissar 2016