Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Sotning och brandskyddskontroll / Goda råd vid köp av eldstad
Skriv ut

Goda råd vid köp av eldstad

När du ska köpa skorsten och eldstad finns det några frågor du bör ställa dig. Vad ska eldstaden användas till? Trivseleldning eller uppvärmning? Värme snabbt eller ska värmen avges hela natten? Ska den användas till matlagning?

Beroende på om du ska ha eldstaden för att täcka största delen av ditt uppvärmningsbehov eller om du ska ha den för trivseleldning och som reserv vid elavbrott, ställs det olika krav.

Hela uppvärmningsbehovet

Om eldstaden ska användas som huvudsaklig uppvärmningskälla används ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till panna för olja eller med automatisk tillförsel av biobränsle, alternativt styckevedseldade med manuell påfyllning. Styckevedseldade pannor ska vara anslutna till en ackumulatortank.

Uppvärmning eller trivseleldning

För mindre uppvärmningsbehov används lokaleldstäder. Öppna spisar är till för trivseleldning. Kaminer ger snabbt mycket värme och är lämpliga för tillfällig eldning under kortare perioder. Tunga eldstäder som kakelugnar är lämpliga när man vill ha värme under lång tid.

Godkända eldstäder

En lokaleldstad och skorsten ska vara CE-märkt. CE-märkningen visar att tillverkare intygar att dokumentation enligt den harmoniserade standarden uppfylls. En CE-märkt produkt ska ha en handling som visar vilka direktiv som är uppfyllda. Denna handling samt monterings- och driftsanvisningar ska finnas på svenska.
CE-märkningen betyder inte att produkten automatiskt får användas i Sverige. Byggherren måste själv förvissa sig om att de redovisade uppgifterna i prestandarelationen uppfyller Boverkets Byggregler, BBR. En förutsättning för godkänd installation är att den tillhörande monteringsanvisningen följs. En förutsättning för användandet är att tillverkarens eldningsinstruktioner följs. Tidigare svensk märkning som Typgodkänt och P-märkning som visade att produkterna uppfyllde BBR får inte längre användas då de konkurrerar med CE-märkningen.

Rätt skorsten

Skorstenar brukar delas in i modulskorstenar av keramiska material, stålrörsskorstenar samt tegelskorstenar. En eldstad kräver en skorsten som är rätt dimensionerad när det gäller area, höjd samt tekniskt utförande för att motstå höga rökgastemperaturer, kondens med mera. För att få hjälp med detta finns det en europisk standard som ställer krav på hur skorstenar ska märkas. En vanlig märkning av skorstenar för vedeldning är T450-N1-D3-L50050-G100. Märkningen baseras bland annat på temperaturklass, tryckklass och kondenseringsklass. Enligt BBR ska skorsten och eldstad passa ihop, inte bara mekaniskt utan även dimensioneringsmässigt, vad gäller
temperatur, fukt, motstånd samt tålighet mot sotbrand.

Bygganmälan

Vid installation av eldstad eller skorsten krävs en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Med anmälan ska det finnas en kontrollplan som anger vilka besiktningar som ska utföras. Ofta kan ägaren utses som kontrollansvarig om byggnadsnämndens förslag till kontrollplan godtas. Installationen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat startbesked och godkänt kontrollplanen.

Boverkets Byggregler (BBR)

När du bygger eller installerar en eldstad eller skorsten ska Boverkets Byggregler (BBR) följas. BBR anger vilka funktionskrav som ska vara uppfyllda. I BBR finns regler som gäller eldstäder och skorstenar i flera kapitel.

Besiktning efter installation

När installationen är klar ska den besiktigas av en sakkunnig kontrollant. Ägaren ska då visa att installationen uppfyller BBR:s funktionskrav. Enklast görs det genom att köpa certifierad skorsten eller eldstad och installera den enligt monteringsanvisningarna. Eldstaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden lämnat ett slutbevis.

Sotning och brandskyddskontroll

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad ska anmälas till sotningsdistriktet i kommunen. Beroende på hur mycket eldstaden används ska den sotas och brandskyddskontrolleras med olika intervall. Kommunen beslutar om taxa och sotningsfrister.

Mer information

Boverket, www.boverket.se
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund, www.skorstensfejare.se
Konsumentverket, www.kov.se
Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se
Myndigheteten för säkerhet och beredskap, MSB, www.msb.se
Taksäkerhetskommittén, www.taksakerhet.se

Brandskyddsföreningen har gett ut boken Skorstenar & Eldstäder som mer utförligt beskriver vad man bör tänka på i samband med köp av eldstad och skorsten.
Du kan också läsa mer i goda råd-bladet om vedeldning.