Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Sotning och brandskyddskontroll / Brandsäker placering
Skriv ut

Brandsäker placering

Boverkets Byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda för en eldstad. En brandsäker installation ska inte ge högre temperatur än 85 grader på brännbart material.

Bärande underlag

En eldstad ska placeras på ett golv som tål vikten av eldstaden. Om en skorsten ska monteras direkt på en eldstad måste eldstaden vara konstruerad för den extra belastning som uppstår. Även golvet måste vara dimensionerat för den ökade vikten.

Skyddsavstånd

Eldstäder och skorstenar ska placeras så att inredningen eller huset inte börja brinna. Kravet är att det inte får bli varmare än 85 grader på brännbar byggnadsdel. Typgodkända eldstäder är testade så att detta krav uppfylls om eldstaden monteras enligt installationsanvisningen.
Ett äldre vedertaget avstånd är att eldstaden ska placeras en halv meter från brännbart. Detta avstånd kan minskas till hälften om väggen förses med ett strålningsskydd. Strålningsskyddet ska bestå av en tändskyddande skiva som har placerats på tre centimeters avstånd från väggen. Kylande luft ska kunna passera mellan skiva och vägg.

Ett annat alternativ är att väggen skyddas av en skyddsvägg. En eldstad får då placeras fem centimeter från skyddsväggen. En skyddsvägg är vanligen 7 cm tjock och utförd i brandteknisk klass EI 60. Skyddsväggen kan utföras av tegel, lättbetong eller skivkonstruktioner. Används skivor av tändskyddande material är det viktigt att de tål att utsättas för de temperaturer som uppstår. I detta fall är gipsskivor olämpliga att använda, eftersom de inte tål att utsättas för mer än 45 grader under längre tid.

Bastukamin

Vid installation av vedeldad bastukamin är det extra viktigt att tänka på avståndet till brännbar byggnadsdel. I basturummet är temperaturen ofta över 85 grader och då bastun är välisolerad blir avkylningen låg, varför risken för antändning ökar. Elden behöver förbränningsluft. För att elden ska brinna krävs det förbränningsluft till eldstaden. Bäst är att montera en luftkanal direkt utifrån fram till eldstaden. Går inte det måste ett luftinsläpp ordnas i ytterväggen i det rum som eldstaden är uppställd.

Eldstadsplan

Framför en eldstad ska det finnas ett eldstadsplan. Eldstadsplanet är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Ett eldstadsplan ska vara fast monterat och bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt eller annat obrännbart material. Vid kaminer och braskaminer ska eldstadsplanet vara minst 0,3 meter framför eldstaden och minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden.

Pannrum

Vid vedeldning är det viktigt att pannan installeras i ett pannrum. Detta för att risken för brand inte ska öka. Förvaring av aska och glöd från pannan är två brandrisker. Om man ska bygga ett nytt hus med en vedpanna är det viktigt att beställa ett pannrum. Ett pannrum ska utformas som en egen brandcell och uppfylla brandteknisk klass EI 30. 

Rätt skorsten

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska skorsten och eldstad passa ihop, inte bara mekaniskt utan även dimensioneringsmässigt vad gäller area, dragförhållande, temperatur, fukt, motstånd samt tålighet mot sotbrand. För att få hjälp med detta finns det en europeisk standard som ställer krav på hur skorstenar ska märkas.

Rökgastemperatur

Äldre skorstenar är normalt konstruerade för en högsta rökgastemperatur på 350 grader C. Några är konstruerade för temperaturer upp till 450 grader C.

Skorstenshöjd

En skorsten ska mynna ovan tak och minst en meter ovanför takytan.

Rensning och inspektion

För att kunna rensa eldstaden och skorstenen måste det finnas lämpligt utformade och placerade rensluckor. Det måste även vara möjligt att komma fram till och arbeta vid rensluckorna. Luckorna måste vara placerade så att arbetsredskapen går att använda. Ett fritt utrymme på 1–1,5 meter behövs.