Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Sotning och brandskyddskontroll / Brandrisker
Skriv ut

Brandrisker vid sotning

Om en sotbrand uppstår i skorstenen, gör så här:

  1. Stäng alla luckor på eldstaden.
  2. Ring 112 till räddningstjänsten.
  3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt tak.
  4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Sotbrand

Om det finns mycket sot i rökkanalerna vilket kan bero på dålig förbränning eller pyreldning finns risk för sotbrand i skorstenen. Då blir temperaturen i skorstenen lätt 1000°C vilket kan leda till överhettning och brand i huset. För att minska risken för sotbrand behöver skorstenar och eldstäder sotas regelbundet.

Gnistor

En vanlig brandorsak är också antändning av taket på grund av gnistor från skorstenen. Vid vedeldning och speciellt eldning med flis är det vanligt att gnistor följer med upp i skorstenen. Risken är som störst när det är blåsigt väder. Om takpannorna inte ligger rätt kan gnistorna flyga in och antända barr och löv som samlats där. För att förhindra sådana bränder är det viktigt att regelbundet kontrollera att takbeläggningen inte har några öppningar.

Överhettning

Det finns två olika typer av bränder på grund av överhettning, dels felaktig kombination av eldstad och rökkanal, dels långtidspåverkan av hög rökgastemperatur. I rörskorstenar kan isoleringen skadas av för höga rökgastemperaturer. Det för med sig att yttemperaturen till slut blir för hög och brand uppstår. När det gäller tegelskorstenar kan långvarig eldning leda till antändning av brännbara byggnadsdelar. Ju längre eldningstid och högre rökgastemperatur, desto större är risken för brand. Risken är som störst när det har varit riktigt kallt under en längre tid och det har eldats hårt. Skorstenen får då inte tid att svalna mellan eldningarna.

Otätheter

En otät skorsten leder i normalfallet inte till brand. Men om det skulle uppstå något fel vid eldningen eller en sotbrand, kan lågor och heta rökgaser antända intilliggande byggnadsdelar. Störst risk är det med otätheter i bjälklagen. Ett enkelt sätt att upptäcka otätheter i skorstenen är att låta skorstensfejaren göra en röktryckprovning.