Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Grillning
Skriv ut

Grillning

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det?

Grillning

 • Följ grillens bruksanvisning.
 • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
 • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
 • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand. Balkong och flerbostadshus Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om grillning får ske på balkongen eller inte.
   

Egen tomt

Grillning får ske på egen tomt om det inte råder eldningsförbud. Var observant på gnistspridning.

Annan plats

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att det är tillåtet att grilla.

Träkolsgrill

 • Eltändare bör användas i första hand. Det finns även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
 • Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.
 • Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
 • Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger de giftig koloxid.
   

Engångsgrill

Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på grillen är mycket het. Grillen ska släckas med mycket vatten innan den slängs. Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.

Gasolgrill

Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje grillsäsong kontrolleras. Böj slangen. Om sprickor uppstår ska slangen bytas ut. Det är bra om man har en grillhandske till hands. Om en brand uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen på gasolflaskan. Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå campingflaska).