Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Grillning
Skriv ut

Grillning

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det?

Här är några råd när du ska grilla:

  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
     

Får jag grilla på min balkong?

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om man får grilla på balkongen eller inte. 

Får jag grilla på min egen tomt?

Ja, du får grilla på din tomt om det inte råder eldningsförbud. Var observant på gnistspridning.

Får jag grilla överallt?

Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud. I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler för eldning. Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området.

Grilla ute i naturen

Om du är ute i naturen och ska göra en egen eldstad – gräv en grop som du sedan lägger stenar runt. Elda inte på berghällar, för då kan berget spricka. Elda inte heller när det är stark vind. Elden ska placeras så att det inte finns risk att den sprider sig. Ha alltid släckutrustning tillhands.

Undvik att elda när det blir mörkt. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma räddningstjänsten.

Släck ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Om det börjar brinna, ring 112 och larma räddningstjänsten.

Om du inte har tillgång till vatten eller brandsläckare, så använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Försök hejda elden i vindriktningen. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Grilla med träkolsgrill

Du bör använda eltändare i första hand. Det finns även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, eftersom elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.
Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger den giftig koloxid. 

Grilla med engångsgrill

Placera grillen på ett obrännbart underlag, eftersom botten på grillen blir mycket varm. Släck grillen med mycket vatten innan den slängs. I offentliga parker finns det ofta speciella soptunnor för engångsgrillar sommartid – använd gärna dem.

Grilla med gasolgrill

Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje grillsäsong kontrolleras. Det gör du genom att böja slangen. Om det finns sprickor på slangen ska du byta ut den. Du kan även köpa ett läckspray som upptäcker sprickor på slangen från gasolflaskan.

När du grillar ska gasolflaskan vara så långt från grillen som möjligt. Om du ställer den i skåpet under grillen kan slangen komma för nära de heta delarna i grillen. Då kan gummit i slangen smälta och orsaka en brand. En gasolflaska kan däremot inte explodera, så länge flaskan är hel. Det krävs nämligen luft för att gasolen ska börja brinna.

Om det börjar brinna, försök i första hand att stänga huvudventilen på gasolflaskan. Det är bra om du har en grillhandske till hands, så att du inte bränner dig. Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.

Förvara gasolflaskor i ett väl ventilerat utrymme. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå campingflaska).