Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Individanpassat brandskydd / Socialtjänsten
Skriv ut

Socialtjänsten

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, de flesta i sina egna hem. Äldre är en överrepresenterad grupp. Med individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas.

Allt fler blir allt äldre. Antalet personer över 65 år kommer att vara 2,1 miljoner år 2021 och 2,4 miljoner år 2031, enligt SCB. Under den senaste 10-årsperioden har dessutom medellivslängden ökat. Detta i kombination med att allt fler äldre bor kvar hemma innebär att behoven av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver.

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot missar man ofta brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Bland äldre finns dock många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket måste därför förändras och även brandskyddet måste individanpassas.

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Exempel på brandsskydd är olika modeller av spisvakter, som stänger av spisen innan det uppstår en risk om plattan exempelvis glömts påslagen, flamsäkra sängkläder, kläder som inte fattar eld vid till exempel brand i sambandmed rökning är en annan lösning, rökförkläde som förhindrar att en tappad cigarett eller glöd utvecklas till brand, mobil sprinkler är ett annat alternativ.

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid biståndsbedömningen.

Vad kan socialtjänsten göra?

Socialtjänsten har ofta kunskap om en äldre har ett visst riskbeteende, det vill säga han/hon röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker med mera. Räddningstjänsten i sin tur sitter på stor kunskap om brandskydd för individer med olika förutsättningar. Dessutom har social­tjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom bättre samverkan och en öppen dialog mellan ovanstående instanser, skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.