Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Individanpassat brandskydd
Skriv ut

Gammal och rökt?

Under Almedalen fanns vi på plats för att uppmärksamma äldres rätt till ett bra brandskydd. Den 6 juli hade vi ett lunchseminarium för att lyfta frågan och diskutera möjliga åtgärder.

Se seminariet här:

Medverkande:

Ragnar Andersson, professor, Karlstad Universitet
Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Götaland
Cecilia Uneram, brandingenjör, Brandskyddsföreningen
Christina Rogestam, ordförande, SPF Seniorerna
Malin Hedberg, ordförande i Räddningstjänstdirektionen, Karlstad
Märtha Dahlberg, sakkunnig i konsumentfrågor, PRO 

Moderator: Pernilla Ström

individanp.jpg

Anders-Ygeman.jpg

Förebyggande arbete hindrar bränder

I BrandSäkert nr 3, 2016 finns en exklusiv intervju med inrikesminister Anders Ygeman. Bland annat säger han:

”Att se över brandskyddet måste bli en del i kommunens process när de gör biståndsbedömningen för stöd till äldre och funktionshindrade. Oavsett om det görs av räddningstjänst eller kommun så måste den delen ingå. Räddningstjänsten, som är en kommunal angelägenhet, har den här kompetensen och kunskapen, men man använder den inte i den kommunala biståndsbedömningen eller i den kommunala socialtjänsten.” 
Läs hela artikeln här

Karlstad satsar på extra brandskydd för riskgrupper

Marléne Lund Kopparklint, kommunalråd i Karlstad kommun, berättar hur de arbetar med individanpassat brandskydd.
 

Ge de äldre en chans!

Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats: De flesta av de som dör i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det är inte hos dem det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva även om de drabbas av brand. 

Allt fler kommuner vill ge äldre möjlighet att bo kvar hemma istället för att flytta till särskilda boenden. Att bo kvar i ett älskat hus eller en lägenhet är en trygghet för den som blivit gammal – men utan rätt brandskydd är tryggheten inget mer än en illusion. Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige – för alla. Vi vill ha ett samhälle där ingen människa dör i brand. Därför vill vi att alla kommuner ska erbjuda ett individanpassat brandskydd. Vi vet att det går att lösa problemet att äldre dör i bränder och att lösningen inte behöver vara särskilt svår eller kostsam.

chanslos.jpg

Politiker.png

Vad kan du som politiker göra?

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd.
Läs mer

Raddningstjansten.png

Vad kan du som arbetar inom räddningstjänsten göra?

Räddningstjänsterna sitter på stor kunskap om brandskydd för individer med olika förutsättningar. Dessutom har socialtjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom bättre samverkan inom kommu­nerna kan äldre ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.
Läs mer

Socialtjansten.png

Vad kan du som arbetar inom socialtjänsten göra?

Socialtjänsten har ofta kunskap om en äldre har ett visst riskbeteende, det vill säga han/hon röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker med mera. Biståndsbedömarna har stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom samverkan och en öppen dialog mellan socialtjänsten och räddningstjänsten skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.
Läs mer

Anhoriga.png

Vad kan du som är anhörig göra?

Om man vet med sig att den anhörige har ett riskbeteende, det vill säga hon/han röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böckeretc, så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Viktigt är också att underrätta hemtjänsten om situationen så att de eventuellt kan utöka sina besök, eller vidta andra åtgärder. 
Läs mer

Hemtjansten.png

Vad kan du som arbetar inom hemtjänsten göra?

Om man vet med sig att någon av de man besöker regelbundet har ett eventuellt riskbeteende, det vill säga de röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker, så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Om den boende är rörlig kanske hen kan hantera en 2-kilos brandsläckare i händelse av brand? Om en brand tidigare inträffat i bostaden kan man också upprätta en dialog med räddningstjänsten för en höjd beredskap.
Läs mer