Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Brandskyddsveckan / Detta hände i länen 2014
Skriv ut

Detta hände i länen 2014

Brandskyddsveckan var den 8–14 september 2014. Då pågick många intressanta aktiviteter runt om i landet. Här presenterar vi ett axplock.

 

Brandskyddsföreningen Östergötland

Brandskyddsföreningen Östergötland deltar i kampanjen ”Brandsäkerhet för äldre börjar med oss som är yngre tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland.

 • Tagit fram kampanjmaterial (annonser, stortavlor, en broschyr och en ”torgvägg”)
 • Kampanjens målgrupp är anhöriga eller närstående till äldre. Med äldre menas personer över 65 år .
 • Informationsfoldern innehåller tips om brandsäkerhet för äldre.
  Till foldern
 • Annonserna kommer att användas i sociala medier, till exempel Facebook, men även i tryckta tidningar.
   
Räddningstjänsterna i länet ska ha ”öppet hus” på brandstationen, till exempel Finspång bjuder in personer över 65 år till en informationsträff.
 

 

Brandskyddsföreningen Jämtland

Brandskyddsföreningen Jämtland ska sprida tidningen ”Vital” och broschyren ”Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar!” till kommunernas hemtjänst, äldreboenden och bibliotek samt till pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
 

 

 

Brandskyddsföreningen Gotland

Vi satsar i år på en kraftig annonskampanj. Alla hushåll på Gotland får en fyrsidig broschyr i brevlådan veckan innan Brandskyddsveckan.
Under Brandskyddsveckan har öns alla brandstationer öppet hus.
Vi kraftsamlar mot att brandsäkra alla hem genom att uppmana alla att gå E-learningen Brandsäkerhet i hemmet, som är gratis.
Region Gotlands alla medarbetare (cirka 7 000 personer) kommer att få samma budskap i sin dator under veckan.
Samtliga fordon hos Brandförebyggarna, Länsförsäkringar och Dina försäkringar kommer att ha en dekal.
Affischer kommer att sättas upp i butiker runt om på ön.

 

Brandskyddsföreningen Kalmar län
 

 • Butikstv-reklam med budskapet ”Elda rätt”.
 • Räddningstjänsterna har ”öppet hus” på brandstationen.
 • Tillsammans med Länsförsäkringar i Kalmar län delas 80 000 handbrandsläckare ut till försäkringsägare i hem och fritidshus.
 • Västerviks kommun gör bostadstillsyner, med budskapet att testa brandvarnaren.
   
 

Brandskyddsföreningen Örebro län
 

 • Lägga ut information på vår egen hemsida samt räddningstjänsternas.
 • Vara med på radio och informera om brandskydd för äldre.
 • Skicka ut pressrelease.
   

Vi har varit i kontakt med PRO och aktiva seniorer för att under hösten bedriva utbildning om ”Brandsäkert hem”. Vidare kommer vi att anordna frukostmöten för bostadsföretag, biståndshandläggare, hemtjänst, socialtjänst och andra som handlägger äldrefrågor och informera om skäligt brandskydd i olika boendeformer för äldre. Första frukostmötet är 2 oktober på Nerikes Brandkår.

 

Brandskyddsföreningen Skåne

Under Brandskyddsveckan äger föreningens största årsevenemang rum nämligen Skånsk Brandskyddsdag den 11/9. Arrangemanget gör vi tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge och MSB Revinge. Årets tema är ”Brandskydd för äldre i eget boende” och tar fasta på hur man arbetar med dessa frågor ur ett nationellt och lokalt perspektiv. För att skapa dialog har inbjudningar skickats till kommunala representanter inom räddningstjänst, omsorgs- och socialförvaltningar samt olika äldreorganisationer. Förra årets brandskyddsdag lockade över 400 besökare. Inför Skånsk Brandskyddsdag och Brandskyddsveckan kommer det gå ut pressmeddelande med årets tema.

Under Brandskyddsveckan är det öppet hus på många av brandstationerna i länet. I samarbete med räddningstjänsterna har Brandskyddsföreningen Skåne tagit fram underlag för utskick till press och förslag på informationsinnehåll under öppet hus-evenemangen.

 

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Gällivare:
Den 20/9 mellan klockan 10:00–14:00 anordnas ett arrangemang för ett tryggare Gällivare. Räddningstjänsten kommer att sprida kunskap om hur man skyddar sig mot brand eller andra olyckor. Informationsfoldrar ska delas ut.

Luleå:
Kommer att utföra följande för de äldre inom Luleå lommun:

 • Föreläsning för pensionärer vid två tillfällen i Luleå stadshus sessionssal.
 • Besök och information hos PRO-föreningar (speciellt utvalda i byarna runt Luleå)
 • Information tillsammans med socialförvaltningen under en eftermiddag med öppet hus för äldre hos Sundsgården.
 • Vid samtliga tillfällen kommer informationsmaterial från Aktiv mot brand och Brandskyddsföreningen att delas ut.


Boden:
Kommer att finnas ute på stan under veckan och informera och dela ut information till kommuninnevånarna.