Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Brandskydd för äldre
Skriv ut

Brandskydd för äldre

Här är vi samlat fakta kring brandskydd för äldre och individuell bostadsanpassning. Det kan vara artiklar, pressmeddelanden, forskningsrapporter och annan information.

Nr 1, 2015

Härlig hemma till högt pris

Många äldre och funktionshindrade får numera vård i hemmet, men brandskyddet i vanliga bostäder förutsätter att du kan röra dig själv. Det leder till att de som inte kan det är överrepresenterade i svenska dödsbränder.
Läs hela artikeln här


Nr 1, 2014

Äldre löper högst risk att omkomma vid bostadsbränder
Studier visar att äldre löper högst risk att omkomma vid bostadsbränder. En nordirländsk forskare pekar på ett motstånd hos äldre mot ingrepp i hemmet, som att installera brandvarnare.
Läs hela artikeln här

 
Nr 1, 2014

Stärkt brandskydd med ny metod

När allt fler och allt äldre människor bor och vårdas hemma ökar kravet på brandsäkrare bostäder. I Stockholms stad har information, tekniska hjälpmedel och växande nätverk varit vägen att gå.
Läs hela artikeln här


nr 7, 2010

Förbättrat brandskydd för äldre

Uppsala Brandförsvar och Uppsala kommun har tagit ett gemensamt grepp för att förbättra brandskyddet för boende inom hemvård och vårdboende. Genom utbildning av personal och individuella riskbedömningar ska rätt åtgärder kunna sättas in i tid.
Läs hela artikeln här


Nr 2, 2009

Tryggare hemmiljö med utbildad hemtjänst

Brandskyddsföreningen Stockholm har tagit fram en ny utbildning i brand- och olycksskydd för hemtjänstpersonal. Med hjälp av en checklista kan personalen upptäcka och förebygga risker i hemmen hos de äldre.
Läs hela artikeln här

 

Artiklar ur BrandSäkert om bättre brandskydd på äldreboenden


Nr 7, 2009

Äldre riskerar livet på äldreboenden

I slutet av oktober 2009 gjorde SVT:s Uppdrag granskning ett reportage om brandsäkerheten för äldre i Sverige. Reportaget visade på klara brister i brandskyddet på särskilda äldreboenden, och stora brandrisker hos äldre som fortfarande har eget boende.
Läs hela artikeln här

 
Nr 6, 2006

Bättre skydd för äldre

Hur står det egentligen till med brandsäkerheten på landets äldreboenden? Inte så bra upptäckte räddningstjänsten i Varberg när man gjorde flera besiktningar. Så nu storsatsar kommunen på sprinkler för närmare 20 miljoner. 
Läs hela artikeln här

 
Nr 7, 2010

Vad hände efter Uppdrag granskning?

Vad har hänt efter det uppmärksammade reportaget från 2009 om den bristande brandsäkerheten på Sveriges äldreboenden? BrandSäkert har ringt till några kommuner och frågat om det systematiska brandskyddsarbetet och förekomsten av kodlås på boendena.
Läs hela artikeln här

 
Artiklar ur BrandSäkert om individuell bostadsanpassning


Nr 5, 2013

Riskgrupper säkras med samarbete

I ett större samarbete med räddningstjänsten genomför allt fler kommuner individuell bostadsanpassning för personer som bedöms vara särskilt utsatta för och vid brand.
Läs hela artikeln här

 
Nr 2, 2012

Goda exempel banar vägen

Även om det är den enskildes an­svar att skydda sig själv och sin egendom ska kommunen enligt lag hjälpa till genom rådgivning och information för att underlätta. Här följer några goda exempel på lokalt arbete för att stärka brandskyddet i bostäder.
Läs hela artikeln här

 

Forskningsrapporter

Är boendesprinkler i särskilda boenden för äldre samhällsekonomiskt lönsamma?

I en ny rapport presenteras en kostnadsnyttoanalys som visar att installation av boendesprinklers i särskilda boenden för äldre är samhällsekonomiskt lönsamt både vid nybyggnation och i redan befintliga byggnader.
Ladda ner MSB:s rapport Kostnadsnyttoanalyser – sprinkler i särskilda boenden för äldre som pdf här

Brandskydd i nya boendeformer för äldre

I regleringsbrevet för 2010 har MSB fått i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen och Boverket, med utgångspunkt från utformade definitioner av nya
boendeformer för äldre, föreslå lämpliga krav på brandskydd för dessa. Arbetsgruppen med representanter för de tre myndigheterna, har uppfattat att uppdraget ska omfatta trygghetsbostäder.
Den politiska inriktningen är att äldre människor ska kunna bo kvar hemma och vid behov kunna få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden.
Läs hela rapporten här

Pressklipp och TV-inslag

Många äldre dör i bränder

Många vill bo kvar hemma på äldre dagar, och det är inte heller lätt att få en plats på särskilt boende. Men brandsäkerheten för äldre och funktionshindrade som vårdas hemma är sämre än i särskilda boenden, och förutsätter att man kan agera och rädda sig på egen hand.
Läs artikeln ur Hudiksvalls Tidning den 5 mars 2015

Fokus på brandskydd för äldre

Under januari och februari åker hemvårdens personal i Skara kommun runt till de äldre och ser över bland annat utrymningsvägar och om det finns en fungerande brandvarnare i hemmet.
Se tv-inslaget från Nyheterna Skaraborg den 31 januari 2014 här

Dåligt brandskydd för äldre

Det finns stora brister i brandskyddet på Ångermanlands äldreboenden och andra vårdinrättningar. Bara tre av 33 boenden i Härnösand, två av 26 i Kramfors och två av 30 i Sollefteå klara brandskyddskraven. Det visar en undersökning som Räddningstjänsten i Höga Kusten låtit genomföra.
Läs artikeln från Mittnytt den 2 april 2013 här

Joakim Larsson (M): Stockholms stad satsar på ökat brandskydd för äldre

Det senaste året har 38 äldre i Stockholm drabbats av bränder i hemmet. Stockholms stad gör nu en stor informationssatsning för att minska antalet bostads- och dödsbränder hos äldre. Målet är långsiktigt att Stockholm ska kunna visa att dödsbränderna kan upphöra helt.
Läs hela pressmeddelandet från 21 april 2012 här

Missförhållande lex Sarah-anmäls

Socialnämnden i Skellefteå lex Sarah-anmäler att en person på ett äldreboende vid två tillfällen startat en brand på sitt rum. De två händelserna inträffade i början och mitten av december 2012.
Läs artikeln ur Norran här

Fem gånger högre brandrisk i äldreboenden

Dödsbränder är fem gånger vanligare bland svenska pensionärer som bor i behovsprövat boende än bland normalbefolkningen i landet. Det skakande beskedet lämnade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i sin rapport ”Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer” som utarbetats på uppdrag av regeringen.
Läs artikeln ur VVS Forum från den 3 mars 2012 här

Äldreboende måste öka bemanningen

Äldreboendet Brogården i Lindome måste dubbla sin nattbemanning från två till fyra efter beslut från förvaltningsrätten, skriver Mölndals-Posten.
Läs artikeln ur Göteborgs-Posten från den 8 juli 2013 här

Fyra rökskadade i brand på servicehus

Fyra personer fick rökskador i samband med en brand i servicehuset Kristinelund i Nacksta i går kväll.
Läs artikeln ur Sundsvalls Tidning från den 26 november 2013

Äldreboende får brandkritik

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Närf, kritiserar brandsäkerheten för de boende på Lillågården i Färgelanda.
Läs artikeln ur Bohuslänningen från den 1 november 2013

Stora brister i brandskyddet på Mjölbys äldreboenden

Personalen på äldreboendena kan för lite om brandskyddet, tycker kommunrevisorerna.
Läs artikeln ur Corren från 17 november 2013

Brandskydd på äldreboenden olagligt

Boende på flera äldreboenden i Trelleborg riskerar att inte kunna ta sig ut. Utrymningsvägarna är låsta och kräver kod eller nyckel för att öppnas.
Läs artikeln ur Trelleborgs Allehanda från den 25 oktober 2013

Kodlås på nödutgångar hos äldre

Utrymningsvägarna på tre äldreboenden i Trelleborg är låsta och kräver en kod för att öppnas. På ett fjärde kan bara en nödutgång öppnas utan nyckel.
Läs artikeln ur Helsingsborgs Dagblad från den 10 oktober 2013

Sprinklersystem kan rädda liv

Glömt en platta på spisen? Då kan det portabla sprinklersystem, som kommunen nu satsar på, vara livsavgörande.
Läs artikeln ur Västerviks-Tidningen från den 21 september 2013

Lag om lägsta bemanning behövs

– Det behövs en lag om lägsta bemanning inom äldrevården. Det har KD tidigare krävt och nu får vi stöd av Socialstyrelsen, säger Katarina Gustavsson (KD).
Hon är kommun- och landstingspolitiker och arbetar själv inom äldrevården.
Läs artikeln ur Dala-Demokraten från den 21 maj 2013

Ny sprinkler räddar liv

En ny brandsläckare släcker lågor med vattendimma. Nyligen kan denna nya typ av sprinkler ha räddat liv på ett servicehus på Skallberget.
Läs artikeln ur VLT från den 29 januari 2013

Jobbar för de äldres säkerhet

Hemtjänsten gör brandkoll när de installerar larm.
Läs artikeln ur Göteborgs-Posten den 25 januari 2013

Fyra anställda ska utrymma 37 åldringar

På natten finns det fyra anställda på Söderåsens äldreboende och de ansvarar för att 37 boende ska utrymmas vid en brand. Detta måste ske
genom att personalen drar de boende på golvet på madrasser. I Medborgarhuset saknas alternativa utrymningsvägar i källaren och all verksamhet stoppas från maj månad.
Läs artikeln ur Dala-Demokraten från den 12 januari 2013

Projekt

Förstärkt brandskydd för äldre

Äldre är överrepresenterade i alla typer av olyckor, däribland bränder. Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Samtidigt bor allt fler kvar hemma längre. Räddningstjänsten Syd driver ett projekt tillsammans med Malmö stad och Kävlinge kommun för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma.
Läs mer om projektet

Föreläsningar

Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen, och Patrik Perbeck, MSB, föreläste under rubriken Lägenhetsbränder – dagens och morgondagens skyddsnivå på konferensen Brandskydd 2013.
Se presentationen här