Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / I hemmet / Brandfarliga varor
Skriv ut

Brandfarliga varor

En brandfarlig vara är märkt med en farosymbol och en text.

Fara

De gaser och vätskor som har en låg flampunkt är märkta med en flamma och texten Fara. Till den här gruppen hör till exempel gasol, acetylen, bensin, eter, thinner, t-sprit, aceton, toulen och koncentrerad spolarvätska.

Varning

Vätskor märkta med en flamma och texten Varning har högre flampunkt och är lättantändliga. Hit hör till exempel tändvätska, fotogen, lacknafta, vissa färger och utspädd spolarvätska.

Brandreaktiv

Brandreaktiva varor är märkta på olika sätt beroende på vilken fara de innebär. Förutom samma symbol som för brandfarlig gas och vätska är oxiderandesymbolen (en flamma över ett O) vanlig. Det är farligt att blanda brandreaktiva ämnen med brandfarliga eller brännbara ämnen. Det kan leda till brand eller explosion. Brandreaktiva varor som kan finnas i ett hem är rengöringsmedel, desinfektionsmedel, poolkemikalier, härdare och blekmedel.

Förvaring i enfamiljshus

Utan tillstånd får man i enfamiljshus förvara 100 liter brandfarlig vätska, 5 liter acetylen och 60 liter gasol. Vindsförråd: Ingen förvaring. Fristående/avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och, i ventilerat utrymme, gasflaskor. Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11-storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare som innehåller max 10 liter. Eget garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor skyddade mot påkörning. Gemensamhetsgarage: Endast fordon med tank och reservdunk. Källare: I ventilerat utrymme brandfarlig vätska, sprayburkar, acetylen max 5 liter och en gasolflaska max P11.

Förvaring i flerfamiljshus

Utan tillstånd får man i flerfamiljshus förvara 100 liter brandfarlig vätska och 60 liter gasol per hushåll. Vindsförråd: Ingen förvaring.  Lägenhet/inglasad balkong: Sprayburkar, gasolflaskor som innehåller max 5 liter, brandfarlig vätska i behållare max 10 liter. Öppen balkong:  Gasolflaskor av högst P11-storlek och brandfarlig vätska i behållare max 25 liter. Garage: Endast fordon med tank och reservdunk.  Källarförråd: Ingen förvaring. Annan brandtekniskt avskild: Acetylen max 5 liter, gasol max P11, brandfarlig vätska max 25 liter.

Självantändning

Linolja i trassel kan självantända. Vissa oljor eller fetter som sugs upp av ett poröst material ger när de torkar en oxidation  som alstrar värme. Även andra vegetabiliska oljor kan självantända, till exempel teakolja och vissa typer av bonvaxer. Självantändning kan  aldrig ske i burken eller på behandlade ställen, utan i de trasor som använts. Blöt dem med vatten och lägg dem i en sluten behållare. Bäst är en plåtburk med lock, men en tillsluten plastpåse med vatten är också tillräckligt för att förhindra farlig oxidation.