Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Förlagsinformation / Om E-norm / Alla regelverk
Skriv ut

Alla regelverk

Innehåller samtliga produkter som är tillgängliga genom e-norm. Det säkraste sättet att alltid ha tillgång till alla aktuella regelverk från Brandskyddsföreningen.

Brandlarm – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området automatiska brandlarmanläggningar som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet. En gemensam referens för anläggningsägare, leverantörer, försäkringsbolag, räddningstjänster, konsulter, byggherrar och alla andra som arbetar med eller berörs av brandlarmanläggningar.

Innehåller regelverket SBF 110 och normer för behörig ingenjör, anläggarfirma, besiktningsfirma och brandlarmkomponenter, men även förteckningar över certifierade personer, produkter och företag samt olika anvisningar och revideringsmeddelanden.

Senaste uppdatering: April 2016


Logga in

Gassläcksystem – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området gassläcksystem som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet. En gemensam referens för anläggningsägare, leverantörer, försäkringsbolag, räddningstjänster, konsulter, byggherrar och alla andra som arbetar med eller berörs av gassläcksystem.

Innehåller båda regelverken SBF 500 och SBF 115 och normer för behörig ingenjör, anläggarfirma och besiktningsfirma, men även förteckningar över certifierade personer och företag samt olika anvisningar och revideringsmeddelanden.

Senaste uppdatering: Juni 2015


Logga in

Vattensprinkler – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området automatiska vattensprinkleranläggningar som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet. En gemensam referens för anläggningsägare, leverantörer, försäkringsbolag, räddningstjänster, konsulter, byggherrar och alla andra som arbetar med eller berörs av brandlarmanläggningar.

Innehåller regelverket SBF 120 och 501 samt normer för behörig ingenjör, anläggarfirma, besiktnings-firma och vattensprinklerkomponenter, men även förteckningar över certifierade personer, produkter och företag samt olika anvisningar och revideringsmeddelanden.

Senaste uppdatering: Mars 2016


Logga in

SBF 110 Regler för brandlarmanläggning

Det svenska regelverket för automatiska brand-larmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för alla som behöver utforma eller bedöma brandlarmanläggningar, köpare, säljare, anläggningsskötare, brandingenjörer, säkerhetsansvariga, projektörer, besiktningsmän med flera.

Utgåva 2:
SBF 110:7 med ändringar till och med oktober 2014

Utgåva 1:
SBF 110:7, oktober 2013

SBF 110:6 Januari 2001  Logga in SBF 110:7
Utgåva 2, okt 2014

Logga in SBF 110:7
Utgåva okt 2013


Revideringar 2 –
oktober 2014

Revideringar 1 –
juni 2014

SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning

Det svenska regelverket för släckanläggningar med koldioxid, som ofta används för att skydda maskiner och utrymmen i processer där ett drift-stopp innebär stora konsekvenser. Regelverket innehåller anvisningar för projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för leveran-törer, köpare, säljare, brandkonsulter, risk- och säkerhetsansvariga, besiktningsmän med flera.

Utgåva: Januari 2001
Inklusive tolkningsdokument till och med juni 2003

Logga in

SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Det svenska regelverket för automatiska vatten-sprinkleranläggningar som refererar till standarder och bland annat innehåller anvisningar för ESFR-sprinkler, krav på hur projektering, installation och besiktning ska gå till, anvisningar för grupputlösningssystem och system med skuminblandning för projektering, anvisningar för val av vattenkälla med mera. Ett regelverk som normalt måste uppfyllas för att de svenska försäkringsbolagen ska acceptera sprinkleranläggningen.

SBF 120:8, utgåva mars 2016

SBF 120:7, utgåva januari 2011

SBF 120-8 Regler Vattensprinkler

Logga in SBF 120:8

Logga in SBF 120:7

SBF 127 och 127 B Regler för skogs- och anläggningsmaskiner

Regelverket som styr kravet på brandskydd på skogs- och anläggningsmaskiner. Vilka maskiner ska vara sprinklade, hur ska ett sprinklersystem vara utformat, vilken övrig brandskyddsutrustning krävs? Används bland annat av försäkringsbolagen som villkor för tecknande av brandförsäkring. Nyheter: Nya krav för flis och krossmaskiner samt maskiner arbetande med torv.

Utgåva: Augusti 2014

Logga in

Ändringsblad 1 till
SBF 127:14 och
SBF 127:15

SBF 127 – Guidelines for fire suppression systems on vehicles and forest machines


Regulations stipulate that all self contained motorised transport and construction vehicles must be fitted with safety equipment. The rules refer to fire suppression systems, fire safety regulations for machines as well as other fire safety systems fitted onto for example forest and construction machines and vehicles.

The purpose of the regulations and standards issued by the Swedish Fire Protection Association is to establish quality and safety levels that may be generally applied by parties concerned.

Utgåva: Oktober 2011

Logga in

SBF 128 Fast automatisk släckanläggning
på buss

Brand i bussar har under de senaste åren varit ett ökande problem. Försäkringsbolagen har därför beslutat att bussar registrerade efter 2003 ska vara utrustade med en i motorrummet placerad automatiskt släckanläggning.

SBF 128 är regelverket vilket styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av ett sådant system samt krav på företag vilka tillhandahåller och monterar dessa.

Utgåva: September 2010

Logga in

SBF 128 – Guidelines for fixed automatic fire suppression systems on buses and coaches.

Due to an increase in fires in buses and coaches the insurance companies have stipulated that buses and coaches registered after 2003 be equipped with a fixed fire suppression system, placed in the engine compartment.

Guidelines SBF 128 regulate the design and technical specifications of the systems and further states the requirements of the companies that supply and install them.

Utgåva: Oktober 2010

Logga in

SBF 500 Regler för inertgasanläggning

Det svenska regelverket för släckanläggningar med inertgas, till exempel Inergen och Argonite, som ofta är släcksystemet för datahallar, kontrollrum, ställverk och andra utrymmen för dyrbar och driftkänslig utrustning. Regelverket innehåller anvisningar, projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för leverantörer, köpare, säljare, brandkonsulter, risk- och säkerhetsansvariga, besiktningsmän med flera.

Utgåva: Juni 2008

Logga in

 

 

Vill du, som abonnerar på E-norm, veta när vi har gjort en uppdatering?
Fyll i formulär