Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Förlag / villkor filmabonnemang
Skriv ut

Villkor Filmbanken abonnemang

Brandskyddsföreningens Service AB (nedan SBF) upplåter en icke-exklusiv nyttjanderätt till Nyttjaren att använda ett eller flera filmklipp i utbildningsverksamhet som bedrivs i nyttjarens regi.

 Nyttjanderätten är personlig. Nyttjaren äger endast rätt att visa filmklipp för egna anställda och personal som kan likställas med anställda eller för deltagare inom utbildningsverksamhet som genomförs i Nyttjarens regi.

Nyttjaren äger inte i något sammanhang överlåta den icke-exklusiva nyttjanderätten enligt detta avtal.

Nyttjaren skall i alla sammanhang då filmklippet/filmklippen visas, eller på annat sätt bibringas, tydligt ange att upphovsrätten till materialet tillhör SBF genom angivande av copyright/© Brandskyddsföreningens Service AB.

Nyttjaren skall i alla sammanhang tydligt ange att varumärket utgör SBF AB:s egendom.

Nyttjaren äger möjlighet att visa valda delar, men det må icke ske på ett sådant sätt att filmklippets/filmklippens budskap förändras. Nyttjaren äger på intet annat sätt rätt att förändra filmklippet/filmklippen.

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan komma att användas för information från Brandskyddsföreningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Antal användare              Pris per användare och år
1-5 användare 4 600 kr
6-10 användare 4 240 kr
11-20 användare 3 880 kr
Fler än 20 användare             Begär offert från Förlaget.