Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / E-handel / Kassa / PUL

Personuppgiftslagen
– så behandlar vi dina personuppgifter


Personuppgiftslagen (PUL)
Brandskyddsföreningen Sverige org.nr. 802000-4266 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Brandskyddsföreningen Sverige och dess koncern-/intresseföretag.

När sker behandling av personuppgifter?
Brandskyddsföreningen Sverige och dess koncern-/intresseföretag, nedan benämnt som Brandskyddsföreningen behandlar dina personuppgifter när du

  • Ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen
  • Anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarium
  • Beställer förlagsprodukter och andra eller andra av Brandskyddsföreningens produkter och tjänster
  • Anmäler dig till som prenumerant till vårt nyhetsbrev med mera
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt
     

Registrerade uppgifter
De uppgifter som du valt att lämna är de uppgifter som registrerars. Brandskyddsföreningen Sverige har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige, anmäler dig till våra utbildningar, beställer förlagsprodukter, andra av våra produkter/tjänster eller prenumeration av nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Brandskyddsföreningen Sverige, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet på en utbildning eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Brandskyddsföreningen Sverige samarbetar med.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Brandskyddsföreningen Sverige har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

För dig som instruktör Heta Arbeten
Du som instruktör för Heta Arbeten åtar dig att vid användandet av Brandskyddsföreningens systemstöd för Heta Arbeten hantera så kallade personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204)