Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / E-handel / Kassa / köpvillkor och behandling av personuppgifter

Köpvillkor och behandling av personuppgifter

Litteratur och abonnemang

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av beställningen. Beställningar under 2 kg skickas med PostNord, beställningar över 2 kg skickas med DHL Företagspaket.

Leverans

Beställningar som inkommer till Brandskyddsföreningen före klockan 12.00 administreras normalt samma dag. Beställda produkter levereras normalt inom 4–5 arbetsdagar.

Betalningssätt

Faktura 30 dagar netto.

Priser

Alla priser anges exklusive moms och porto. Som medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 procent rabatt på utvalda produkter. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på våra utbildningar. Vid köp av stora kvantiteter ger vi mängdrabatt, kontakta oss för mer information på sbf@svbf.se eller 08-588 474 00. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 5 procent. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog varan eller fick tillgång till tjänsten. Kontakta oss innan du returnerar varorna. Endast oskadade returer godkänns. Fraktkostnader krediteras ej.

Reklamation

Reklamation pga. felaktig eller skadad vara måste göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten.

Administrativ avgift

Brandskyddsföreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift om 35 SEK exklusive moms om kunden vid beställning anger felaktiga uppgifter som för Brandskyddsföreningen leder till betydande administrativ rättning/korrigering.

Kundservice

Kontakta oss på sbf@svbf.se eller 08-588 474 00.
Våra öppettider är måndag till fredag klockan 08.15–16.00.

Utbildning

Anmälan

Enklast bokar du din utbildning här på webben. Vi tar också emot din anmälan på utbildning@svbf.se eller på telefax 08-662 35 07. Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är fyra veckor före utbildningsstart.

Kallelse

Du får en kallelse cirka två veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras cirka 30 dagar före utbildningsstart. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 5 procent.
Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Om du är medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 procent rabatt på utbildningar (ej seminarier), se medlemspris för respektive utbildning. Samtliga priser är exklusive moms.
Läs mer om medlemskapet här.

Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Utbildningsgaranti

Vi garanterar att du efter genomgången utbildning har kunskaper som motsvarar målen. Är du inte nöjd gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska nå den utlovade nivån.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften.

Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

CFPA-utbildningar

Vissa av Brandskyddsföreningens utbildningar är erkända i Europa. CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Association Europe) är en sammanslutning av brandskyddsföreningar i Europa. En uppgift för CFPA Europe är att ta fram gemensamma program för sådana brandskyddsutbildningar som genomförs i flera europeiska länder. Ett CFPA-diplom eller -certifikat kan du alltså använda för att styrka din kompetens även i andra länder i Europa. Läs mer på www.cfpa-e.org.

Filmabonnemang

Brandskyddsföreningens Service AB (nedan SBF) upplåter en icke-exklusiv nyttjanderätt till Nyttjaren att använda ett eller flera filmklipp i utbildningsverksamhet som bedrivs i nyttjarens regi.

Nyttjaren äger endast rätt att bruka upplåten nyttjanderätt till egna anställda, personal som kan likställas med anställda eller inom utbildningsverksamhet som genomförs i Nyttjarens regi.

Nyttjaren äger inte i något sammanhang överlåta den icke-exklusiva nyttjanderätten enligt detta avtal.

Nyttjaren skall i alla sammanhang då filmklippet/filmklippen visas, eller på annat sätt bibringas, tydligt ange att upphovsrätten till materialet tillhör SBF genom angivande av copyright/© Brandskyddsföreningens Service AB.

Nyttjaren skall i alla sammanhang tydligt ange att varumärket utgör SBF AB:s egendom.

Nyttjaren äger möjlighet att visa valda delar, men det må icke ske på ett sådant sätt att filmklippets/filmklippens budskap förändras. Nyttjaren äger på intet annat sätt rätt att förändra filmklippet/filmklippen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Brandskyddsföreningen Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Brandskyddsföreningens webbplatser.

När sker behandling av personuppgifter?
Brandskyddsföreningen Sverige och Brandskyddsföreningens Service AB behandlar dina personuppgifter när du

  • Ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen
  • Anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarium
  • Beställer förlagsprodukter och andra eller andra av Brandskyddsföreningens produkter och tjänster
  • Anmäler dig till som prenumerant till vårt nyhetsbrev med mera
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt
     

Registrerade uppgifter
De uppgifter som du valt att lämna är de uppgifter som registrerars. Brandskyddsföreningen Sverige har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige, anmäler dig till våra utbildningar, beställer förlagsprodukter, andra av våra produkter/tjänster eller prenumeration av nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Brandskyddsföreningen Sverige, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet på en utbildning eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Brandskyddsföreningen Sverige samarbetar med.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Brandskyddsföreningen Sverige har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

För dig som instruktör Heta Arbeten
Du som instruktör för Heta Arbeten åter dig att vid användandet av Brandskyddsföreningens systemstöd för Heta Arbeten hantera så kallade personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204)